Tiến độ dự án

Tiến độ thi công Dreamland Bonanza ngày tháng 12/2018

Tiến độ thi công Dreamland Bonanza ngày tháng 12/2018

Dự án hoàn thành đổ sàn tầng 19, xây tường căn hộ đến tầng 12.


Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza ngày 10/10/2018

Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza ngày 12/09/2018

Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza ngày 12/09/2018

Dự án hoàn thành tiến độ dầm sàn tầng 7. Dự kiến trung tuần tháng 11/2018 sẽ tiến hành khai...


Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza ngày 02/07/2018

Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza ngày 02/07/2018

Dự án đã hoàn thành toàn bộ tầng hầm, lắp ghép cột thi công tầng 1


Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza ngày 20/06/2018

Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza ngày 20/06/2018

Dự án đã hoàn thành xong Sàn tầng hầm 2


Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza tháng 06/2018

Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza tháng 06/2018

Hoàn thành xong sàn tầng hầm 3. Dự kiến ngày 30/6/2018 sẽ hoàn thành xong toàn bộ 3 tầng hầm.


Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza tháng 05/2018

Tiến độ thi công Dreamland Bonanza tháng 11/2017

Tiến độ thi công Dreamland Bonanza tháng 11/2017

Tiến độ thi công Dreamland Bonanza


scrolltop