Tiến độ dự án

Tiến độ thi công Dreamland Bonanza ngày 10 tháng 03 năm 2019

Tiến độ thi công Dreamland Bonanza ngày 10 tháng 03 năm 2019

Dự án đã hoàn thành đổ sàn tầng 28, xây tường bên trong đến tầng 22, dự kiến cất nóc tháng 05/2019.


Tiến độ thi công Dreamland Bonanza ngày tháng 12/2018

Tiến độ thi công Dreamland Bonanza ngày tháng 12/2018

Dự án hoàn thành đổ sàn tầng 19, xây tường căn hộ đến tầng 12.


Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza ngày 10/10/2018

Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza ngày 12/09/2018

Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza ngày 12/09/2018

Dự án hoàn thành tiến độ dầm sàn tầng 7. Dự kiến trung tuần tháng 11/2018 sẽ tiến hành khai...


Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza ngày 02/07/2018

Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza ngày 02/07/2018

Dự án đã hoàn thành toàn bộ tầng hầm, lắp ghép cột thi công tầng 1


Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza ngày 20/06/2018

Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza ngày 20/06/2018

Dự án đã hoàn thành xong Sàn tầng hầm 2


Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza tháng 06/2018

Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza tháng 06/2018

Hoàn thành xong sàn tầng hầm 3. Dự kiến ngày 30/6/2018 sẽ hoàn thành xong toàn bộ 3 tầng hầm.


Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza tháng 05/2018

Tiến độ thi công Dreamland Bonanza tháng 11/2017

Tiến độ thi công Dreamland Bonanza tháng 11/2017

Tiến độ thi công Dreamland Bonanza


scrolltop