Tiến độ dự án

Tiến độ thi công Dreamland Bonanza ngày 10 tháng 03 năm 2020

Tiến độ thi công Dreamland Bonanza ngày 10 tháng 02 năm 2020

Tiến độ thi công Dreamland Bonanza ngày 10 tháng 02 năm 2020

Đang tiến hành thi công mái sảnh tòa nhà.


Tiến độ thi công Dreamland Bonanza ngày 10 tháng 12 năm 2019

Tiến độ thi công Dreamland Bonanza ngày 10 tháng 12 năm 2019

Đã thi công hoàn thành sơn bả tường đến tầng 25.


Tiến độ thi công Dreamland Bonanza ngày 11 tháng 10 năm 2019

Tiến độ thi công Dreamland Bonanza ngày 11 tháng 10 năm 2019

Hoàn thiện lắp Kính và Logia. Hoàn thiện thi công Trần thạch cao tường, đến tầng 23.


Tiến độ thi công Dreamland Bonanza ngày 10 tháng 10 năm 2019

Tiến độ thi công Dreamland Bonanza ngày 10 tháng 10 năm 2019

Tiến độ dự án ngày 10/10/2019 Đã hoàn thành phần xây dựng bên ngoài.


Tiến độ thi công Dreamland Bonanza ngày 10 tháng 03 năm 2019

Tiến độ thi công Dreamland Bonanza ngày 10 tháng 03 năm 2019

Dự án đã hoàn thành đổ sàn tầng 28, xây tường bên trong đến tầng 22, dự kiến cất nóc tháng 05/2019.


Tiến độ thi công Dreamland Bonanza ngày tháng 12/2018

Tiến độ thi công Dreamland Bonanza ngày tháng 12/2018

Dự án hoàn thành đổ sàn tầng 19, xây tường căn hộ đến tầng 12.


Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza ngày 10/10/2018

Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza ngày 12/09/2018

Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza ngày 12/09/2018

Dự án hoàn thành tiến độ dầm sàn tầng 7. Dự kiến trung tuần tháng 11/2018 sẽ tiến hành khai trương nhà mẫu tại dự án


Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza ngày 02/07/2018

Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza ngày 02/07/2018

Dự án đã hoàn thành toàn bộ tầng hầm, lắp ghép cột thi công tầng 1


scrolltop