Tiến độ dự án

Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza ngày 20/06/2018

Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza ngày 20/06/2018

Dự án đã hoàn thành xong Sàn tầng hầm 2


Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza tháng 06/2018

Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza tháng 06/2018

Hoàn thành xong sàn tầng hầm 3. Dự kiến ngày 30/6/2018 sẽ hoàn thành xong toàn bộ 3 tầng hầm.


Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza tháng 05/2018

Tiến độ thi công Dreamland Bonanza tháng 11/2017

Tiến độ thi công Dreamland Bonanza tháng 11/2017

Tiến độ thi công Dreamland Bonanza


scrolltop