Tiến độ thi công Dreamland Bonanza ngày 10 tháng 03 năm 2019

Dự án đã hoàn thành đổ sàn tầng 28, xây tường bên trong đến tầng 22, dự kiến cất nóc tháng 05/2019.

Bài viết liên quan

scrolltop