Tiến độ thi công Dreamland Bonanza ngày 10 tháng 10 năm 2019

Đã hoàn thành phần xây dựng bên ngoài

Đã lắp cửa kính, cửa sổ, Hoa sắt ở logia tất cả các tầng

Đã thi công hoàn thiện xong tầng tiện ích.

Đang hoàn thiện phía trong tòa nhà.

Bài viết liên quan

scrolltop