Tiến độ thi công Dreamland Bonanza ngày 10 tháng 12 năm 2019

+ Trần thạch cao thi công đến tầng 30.

+ Đã thi công hoàn thành sơn bả tường đến tầng 25.

+ Sơn mặt ngoài lớp 1, và Sơn thử mặt ngoài lớp 2.

Bài viết liên quan

scrolltop