Tiến độ thi công Dreamland Bonanza ngày 11 tháng 10 năm 2019

Hoàn thiện lắp Kính và Logia

Hoàn thiện thi công Trần thạch cao tường, đến tầng 23.

Bài viết liên quan

scrolltop