Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza ngày 02/07/2018

Dự án đã hoàn thành toàn bộ tầng hầm, lắp ghép cột thi công tầng 1

Bài viết liên quan

scrolltop