Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza ngày 10/10/2018

Dự án hoàn thành tiến độ xây Sàn tầng 9, đổ cột kết cấu tầng 10.

Bài viết liên quan

scrolltop