Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza ngày 12/09/2018

Dự án hoàn thành tiến độ dầm sàn tầng 7. Dự kiến trung tuần tháng 11/2018 sẽ tiến hành khai trương nhà mẫu tại dự án

Bài viết liên quan

scrolltop