Tiến độ thị công dự án Dreamland Bonanza tháng 06/2018

Tiến độ thi công Dreamland Bonanza tháng 06/2018

Hoàn thành xong sàn tầng hầm 3. Dự kiến ngày 30/6/2018 sẽ hoàn thành xong toàn bộ 3 tầng hầm

Bài viết liên quan

scrolltop